สมาชิกหมายเลข 3371549 http://thanjira78.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=20-10-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=20-10-2016&group=1&gblog=5 http://thanjira78.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงเก่า คิดถึ๊ง..คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=20-10-2016&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=20-10-2016&group=1&gblog=5 Thu, 20 Oct 2016 23:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=4 http://thanjira78.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดบ้านปาง ดินแดนแห่งนักบุญล้านนา ครูบาเจ้าศรีวิชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=4 Wed, 31 Aug 2016 7:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=3 http://thanjira78.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเด่นสะหรี่ศรีเมืองแกน "วัดบ้านเด่น"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=31-08-2016&group=1&gblog=3 Wed, 31 Aug 2016 21:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=30-08-2016&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=30-08-2016&group=1&gblog=2 http://thanjira78.bloggang.com/rss <![CDATA[แอ่ววัดล้านนากลางกว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=30-08-2016&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=30-08-2016&group=1&gblog=2 Tue, 30 Aug 2016 21:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=21-08-2016&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=21-08-2016&group=1&gblog=1 http://thanjira78.bloggang.com/rss <![CDATA[Interview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=21-08-2016&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thanjira78&month=21-08-2016&group=1&gblog=1 Sun, 21 Aug 2016 22:06:02 +0700